top of page
PA280321.jpg

2009 yılının Haziran ayında, sualtı görüntüleme vasıtasıyla denizlere ve sualtına ilgiyi çekerek insanları bilinçlendirmek, denizleri ve sualtı yaşamını koruma amacıyla kurulan İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi, bu amaç doğrultusunda düzenlenen atölye çalışmaları ve görüntüleme etkinlikleri neticesinde ortaya çıkan eserleri fotoğraf&video gösterisi, sergi ve festivallerle sanat severlerle buluşturmuştur. Haziran 2009'dan bu yana onlarca Atölye Çalışması, Fotoğraf ve Video Gösterisinin yanı sıra 6 Karma Sergi, 2 Kişisel Sergi, 1 Sualtı Görüntüleme Festivali düzenlenmiş ve sualtı görüntülemenin geniş kitlelerce tanınması sağlanmıştır. 

Türkiye temsilcisi olduğu sualtı görüntüleme ekipmanlarının ithalat ve satışını da yürüten İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi, kamu ve özel kurumlar için hazırladığı projeler ile sualtı görüntüleme alanında geniş kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.

In June 2009, Imbat Underwater Imaging Center, which was established to raise awareness of the seas and underwater by means of underwater imaging and to protect the seas and underwater life. The works that were realized as a result of the workshops and imaging activities organized for this purpose, photo&video shows, art exhibitions and festivals has brought together the underwater lovers. Since June 2009, besides dozens of Workshops, Photography and Video Shows as well as 6 Group Exhibitions, 2 Personal Exhibitions, 1 Underwater Imaging Festival have been organized and underwater imaging has been widely recognized.

Imbat Underwater Imaging Center imports and sells the underwater imaging products which it represents in Turkey. Besides that provides a comprehensive service in the field of underwater imaging with the projects prepared for public and private institutions.

bottom of page